Zekat ve Fitre Kimlere Verilir? İslam’da Yardım ve Paylaşım

Zekat ve fitre, İslam dinine göre belirli şartları taşıyan kişilere yardım amacıyla verilen birer ibadettir. Zekat, mal varlığına sahip olan ve belirli bir miktarın üzerinde mala sahip olan Müslümanlar tarafından verilirken, fitre ise Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlardan alınan bir sadakadır. Kimlere verileceği konusunda İslam dininde belirli kriterler bulunmaktadır.

Zekat ve fitre, İslam dini gereği belirli şartları taşıyan kişilere verilir. Zekat, mal varlığına sahip olan ve belli bir miktarda birikimi olan Müslümanlar tarafından ödenir. Zekat kimlere verilir? Zekat, fakir ve muhtaç kişilere, borçlulara, yolculara, Allah yolunda cihad edenlere ve zekat toplama ve dağıtma işlemlerini yürütenlere verilir. Fitre kimlere verilir? Fitre, Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar tarafından ödenir ve fakir, muhtaç kişilere yardım amacıyla dağıtılır. Zekat ve fitre, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma anlayışını güçlendirirken, ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur. Bu nedenle, zekat ve fitre vermek, İslam dininin önemli ibadetlerinden biridir ve Müslümanlar tarafından büyük bir sorumlulukla yerine getirilir.

Zekat ve fitre ihtiyaç sahiplerine verilir.
Zekat fakir, muhtaç, borçlu ve yolculara verilir.
Fitre ise Ramazan ayında oruç tutamayacak durumdaki insanlara verilir.
Zekat veren kişi, mal varlığına göre belli bir miktarı ihtiyaç sahiplerine dağıtır.
Fitre miktarı, genellikle bir öğün yemeğin değerine eşit tutarda olmalıdır.
 • Zekat verilecek kişiler, İslam dinine göre belirlenmiş kriterlere göre seçilir.
 • Zekat vermek, kişinin maddi durumu ve zenginliğiyle ilgili bir sorumluluktur.
 • Fitre vermek, kişinin Ramazan ayında tutamadığı oruçların yerine getirilmesine yardımcı olur.
 • Fitre verilecek kişiler, genellikle fakir ve muhtaç olanlardır.
 • Zekat ve fitre vermek, İslam dininde bir ibadet ve yardımlaşma görevi olarak kabul edilir.

Zekat ve Fitre Kimlere Verilir?

Zekat ve fitre, İslam dinindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma prensiplerine dayanan birer ibadettir. Zekat, maddi varlıkların belirli bir oranının ihtiyaç sahiplerine verilmesini ifade ederken, fitre ise Ramazan ayında fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine verilen bir yardım şeklidir. Peki, zekat ve fitre kimlere verilir?

Zekat, İslam dinine göre belirli bir miktardaki mal veya paranın sahibi tarafından belirli bir oranda fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine verilmesini gerektirir. Zekat vermek, Müslümanlar için bir ibadet ve sosyal sorumluluk görevidir. Zekatın verileceği kişiler ise Kur’an’da belirtilmiştir. Genel olarak aşağıdaki kişilere zekat verilir:

 • Fakirler: Maddi imkânsızlıklar nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan kişilere zekat verilebilir. Fakirler, yoksul ve muhtaç durumda olan kişileri ifade eder.
 • Miskinler: Toplum içinde yoksulluk nedeniyle güç durumda olan kişilere zekat verilebilir. Miskinler, fakirlerden daha düşük bir yaşam standardına sahip olan kişilerdir.
 • Amelî yol: İslam dinini yaymak ve yaşatmak amacıyla çalışan kişilere zekat verilebilir. Bu kapsamda din adamları, hocalar, cami ve mescitler gibi yerler zekat alabilir.
 • Gönüllü olarak zekat toplayanlar: Zekat toplama ve dağıtma faaliyetlerini gönüllü olarak yürüten kişilere zekat verilebilir. Bu kişiler, zekatın toplanması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda çalışan kuruluşlar veya bireyler olabilir.

Fitre ise Ramazan ayında Müslümanların oruç tutan fakirler ve ihtiyaç sahiplerine verdiği bir yardım şeklidir. Fitre vermek, oruç tutmanın bir tamamlayıcısıdır ve fakirlerin Ramazan bayramını sevinçle geçirmelerine yardımcı olur. Fitre, aşağıdaki kişilere verilir:

 • Fakirler: Maddi imkânsızlıklar nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan kişilere fitre verilebilir. Fakirler, yoksul ve muhtaç durumda olan kişileri ifade eder.
 • Miskinler: Toplum içinde yoksulluk nedeniyle güç durumda olan kişilere fitre verilebilir. Miskinler, fakirlerden daha düşük bir yaşam standardına sahip olan kişilerdir.
 • Oruç tutamayacak durumda olanlar: Sağlık sorunları veya yaşlılık gibi nedenlerle oruç tutamayan kişilere fitre verilebilir. Bu kişiler, oruç tutamamanın getirdiği manevi ve maddi zorluklarla karşı karşıyadır.

Zekat ve fitre vermek, Müslümanlar için bir ibadet ve sosyal sorumluluk görevidir. Bu ibadetlerin yerine getirilmesi, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde bir dayanışma ve yardımlaşma kültürünün oluşmasına katkı sağlar.